Bởi {0}
logo
Sichuan Leton Industry Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Desiel Bộ máy phát điện, Bộ máy phát điện xăng, hệ thống năng lượng mặt trời, trạm điện di động, Máy Làm gạch
Thứ tự xếp hạng5 phổ biến nhất trong Máy phát điện chạy dầu dieselTotal floorspace (15,350㎡)Annual sales US $8,000,000Annual export US $6,400,000Full customization